Oslovování tituly aneb Pane bakaláři ani kandidáte věd se neříká!

Vyznáte se v titulech? Víte, komu říkat pane doktore, komu profesore a proč se neříká pane kandidáte věd ani pane bakaláři? 

Titulů je spousta - nejen akademických, ale také církevních, šlechtických či profesních. Dnes se podíváme na ty akademické (a jeden absolventský), protože se v nich často chybuje a v prvním dojmu bývá velkým faux pas, pokud použijete špatný titul.

V Česku bylo dlouho zakořeněno, že se oslovuje pouze tituly, které jsou před jménem - na tuhle poučku, pokud jste ji slyšeli od svých rodičů, hned zapomeňte - ona už totiž dlouho neplatí a je to skvělá past, jak si zadělat na pořádnou ostudu. Je-li např. pan Ing. Pavel Novák, Ph.D., oslovujeme jej pane doktore, i když má titul Ph.D. za jménem! Stejně tak si pohlídejte, kde se které tituly píšou, protože už jsem viděl desítky vizitek s hrdě napsaným DiS. před jménem. "DiS. Petr Novák" pak rozhodně žádné profesní dveře neotevře. Stejně tak je obrovským (bohužel také častým) nešvarem používání akademických titulů, které dotyčnému nepřísluší. Rozmyslete si to dobře, skončilo tak už mnoho slibně rozjetých kariér. Je sice hezké, že vám budou chvíli říkat inženýre či doktore (i když vystudovanou školu nemáte), ale za možnou budoucí ostudu (až za pár let nebudete jen mladými a ambiciózními elévy, ale třeba kandidátem/kou na ministra/ministryni) to nestojí.

V Česku je pořád zvykem tituly používat a psát si je na vizitky- a nic proti tomu, protože dalo jejich získání každému člověku, který je užívá, dost práce. Potvrdí to každý, kdo si vzpomene na noci proseděné u skript nebo diplomových prací a zkoušky u učitelů, kteří zápočty dávali jen velmi neradi.
V rámci studia získáváte po 3 letech bakalářský titul, po dalších dvou letech magisterský/ inženýrský. V té chvíli se přestává ten bakalářský používat a místo Bc. jste Ing. či Mgr. - pokud někde uvidíte, že je někdo např. Mgr. Bc. Pavel Novák, znamená to, že nejdříve vystudoval na jedné škole magisterský titul, poté na druhé škole titul bakalářský. Často se také setkáte s např. Mgr. et Mgr. - značí to, že dotyčný má vystudovány dvě vysoké školy a má dva magisterské tituly. Pane profesore také říkáme opravdu jen těm, kteří na titul dosáhli a užívají ho, zapomeňte tedy na zvyk ze střední školy, kdy jsme "paní profesorko" a "pane profesore" říkali pro jistotu všem.

A poslední věc, kterou si spousta lidí neuvědomuje- inženýr i magistr jsou stejně vysoké vysokoškolské tituly, jen odlišného zaměření (ing. jsou technické obory, mgr. obory humanitní). Inženýr tak opravdu není více než magistr a magistr nerovná se lékárník...

Pozor, v případě titulů je vždy důležité si přečíst nejdříve u jména všechny, pak teprve použít oslovení!

Oslovujeme vždy tím nejvyšším dosaženým! Oslovit např. držitele titulu Mgr., Ph.D. nebo JUDr. "pane magistře" by bylo hrubou chybou značící neznalost. 

Tituly, včetně jejich užívání a oslovování (uvádím v mužském rodě, aby bylo vše přehlednější):

titul absolventský (neakademický):
DiS. - diplomovaný specialista, uvádí se ZA JMÉNEM S ČÁRKOU (např. Petr Novák, DiS.) a neoslovuje se jím

tituly bakalářské:
Bc. - bakalář, píše se před jménem, neoslovuje se jím (používáme oslovení příjmením)
BcA. - varianta bakalář umění, taktéž před jménem a také se jím neoslovuje
BA - varianta bakaláře většinou ze zahraničních univerzit v anglosaském světě, před jménem a také se jí neoslovuje

tituly magisterské:
Ing. - inženýr, titul v oblastech technických věd, ekonomie, zemědělství, lesnictví, píše se před jménem a oslovujeme pane inženýre
Ing. arch.  - inženýr architekt, titul v oblasti architektury, píše se před jménem a oslovujeme pane architekte (popř. pane inženýre)
Mgr. - magistr, titul v oblasti humanitní a ostatních oborů, píše se před jménem a oslovujeme pane magistře
MgA. - magistr umění, píše se před jménem a oslovujeme pane magistře
MUDr. - doktor medicíny (všeobecné lékařství), píše se před jménem a oslovujeme pane doktore
MDDr. - doktor zubního lékařství, píše se před jménem a oslovujeme pane doktore
MVDr. - doktor veterinární medicíny, píše se před jménem a oslovujeme pane doktore
JUDr. - doktor práv, píše se před jménem a oslovujeme pane doktore
PhDr. - doktor filosofie (humanitní, pedagogické a společenské vědy), píše se před jménem a oslovujeme pane doktore
RNDr. - doktor přírodních věd, píše se před jménem a oslovujeme pane doktore
PharmDr. - doktor farmacie, píše se před jménem a oslovujeme pane doktore
ThDr. -doktor teologie, píše se před jménem a oslovujeme pane doktore

titul doktorský:
Ph.D. - doktor (ve všech oblastech), píše se ZA JMÉNEM S ČÁRKOU a oslovujeme pane doktore

vědecko-pedagogické tituly:
doc. - docent, absolvent habilitačního řízení, píše se před jménem, pozor, píší se s malým "d" a oslovujeme pane docente
prof. - profesor, absolvent řízení ke jmenování profesorem, píše se před jménem, pozor, píší se s malým "p" a oslovujeme pane profesore

čestné tituly:
dr. h. c. - doctor honoris causa, čestný doktorský titul, který se dnes dá bohužel i koupit za pár dolarů, v oslovování se nepoužívá

dnes již neudělované magisterské tituly, přesto se s nimi můžete setkat:
akad. arch. - akademický architekt, uvádí se před jménem, neoslovuje se jím, nicméně jeho nositel se za "pane architekte" asi zlobit nebude
ak. mal. - akademický malíř, uvádí se před jménem, neoslovuje se jím
ak. soch. - akademický sochař, uvádí se před jménem, neoslovuje se jím
PaedDr.  - doktor pedagogiky, uvádí se před jménem, oslovujeme pane doktore 
RSDr. - doktor sociálně-politických věd (pozor, opravdu to není často uváděné rozhodnutím-strany-doktor), oslovujeme pane doktore

dnes již neudělované doktorské tituly, přesto se s nimi můžete setkat:
CSc. - kandidát věd, dřívější obdoba dnešního titulu Ph.D., uvádí se ZA JMÉNEM S ČÁRKOU a neoslovuje se jím
DrSc. - doktor věd, uvádí se ZA JMÉNEM S ČÁRKOU a oslovujeme pane doktore 
Th.D. - doktor teologie (používaný až do roku 2016), uvádí se ZA JMÉNEM S ČÁRKOU a oslovujeme pane doktore 

Je to celkem složitá věda, viďte! Ztratili jste se, není cokoliv jasného? Stačí nám napsat, naše poradna je tu od toho, aby Vám pomohla.
Krásný den!